Annons

Fredrik Kärrholm:Gärna vård, men först ett rättvist straff

Under strecket
Publicerad

Det är ingen slump att kriminalvården heter just kriminalvården. När 1864 års strafflag ersattes av brottsbalken 1965 föreslog den föregående utredningen att begreppet straff helt skulle raderas i lagtexten. Så långt gick det inte, men Sveriges rättsväsende blev världens mest vårdfokuserade. Nu kan vi dock åter få en straffrätt värd namnet.

Förra veckan fick justitieminister Beatrice Ask en 2412 sidor tjock utredning på sitt bord, en omfattande och total översyn av påföljdssystemet. Påföljdsutredningens förslag innebär – om de förverkligas – ytterligare ett viktigt steg bort från 1960-talets behandlingsideologi.

Annons
Annons
Annons