Annons

”Gardasil – ett vaccin med måttlig effekt”

Gardasil påstås ibland rädda liv och skydda mot cancer. Hur effektivt är Gardasil? Vilka belägg finns det för att det skyddar mot cancer? Det skriver docent Lennart Waldenlind.

Under strecket
Publicerad

Om man studerar det vetenskapliga underlaget för effekten av Gardasil så är det en relativt måttlig effekt man uppnådde i de kliniska studierna. I Läkemedelsverket produktresumé framgår det att man såg en minskning på 18,4 procent av de cellförändringar som HPV (humant papillomvirus) hade gett upphov till. Det betyder att knappt en av fem oönskade cellförändringar försvinner vid vaccination medan fyra oönskade cellförändringar kvarstår.

När HPV infekterar cellerna i livmoderhalsen så uppkommer cellförändringar. Huvuddelen av dessa cellförändringar är övergående och läker ut av sig själva utan att ge några men. Dessa cellförändringar är inte cancer (se cancerfondens hemsidor). Hos några få kan dessa cellförändringar så småningom övergå i cancer. Förloppet är mycket långsamt och därför är denna cancerform gynnsam att påverka med preventiva åtgärder som gynekologisk cellprovskontroll och vaccination.

Annons
Annons
Annons