Gängen växer i fängelserna

Kriminalvården kommer att få hantera ett svårare klientel i framtiden där fler intagna har en bakgrund i gängkriminalitet och fler som är utåtagerande. En grupp av de dömda kommer från avancerad, organiserad och internationell brottslighet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Av den omvärldsanalys som ­Kriminalvården gör i sitt budgetunderlag för nästa år framgår att verksamheten kommer att ställas inför nya och svårare krav.

Andelen missbrukare bland de intagna väntas öka liksom de som saknar arbete och har en låg utbildningsnivå. Många har psykiska problem och bristande sociala färdigheter. Fler intagna förtidspensioneras. Många arbetsgivare kräver att den som söker arbete visar utdrag ur brottsregistret, vilket inte gör det lättare för den som har suttit i fängelse att komma ut på arbetsmarknaden. Det kan innebära att det blir svårare att bryta med ett kriminellt förflutet.

Annons
Annons
Annons