Annons

”Gammelskog registreras fel”

De små kvarvarande arealerna av gammal naturskog av­verkas i snabb takt. De borde ha fått stå kvar som en del av den areal som skyddas för att miljömålet i skogen ska nås. En av många orsaker till att de avverkas är att deras ålder är felaktigt angiven i registren, skriver representanter för Forskningsresan i naturvårdens utmarker.

Publicerad
Foto: Stefan Gustavsson

Naturvård i skogen bedrivs effektivast genom att inte avverka gamla träd och gamla skogar. Levande och döda gamla träd är växtplatser, föda och boplatser för många organismer, som var vanligare i urskogen men nu är mer eller mindre hotade till sin existens. Det är främst många arter av mossor, lavar, svampar, fåglar, fladdermöss, insekter och andra småkryp. Naturvårdsplanering i skogen kräver att man vet var de gamla träden finns. Informationen om dem är dock bristfällig.

Foto: Stefan Gustavsson Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons