Gamla visioner i nytt kulturprogram

Stefan Löfven på S-kongressen 2017
Stefan Löfven på S-kongressen 2017 Foto: LINDAHL BJÖRN / IBL

Lokala socialdemokrater kräver nytt kulturprogram inför valet 2018. Behovet av bildning och folkbildningssatsningar lyfts fram. Men hur nytt och visionärt är det egentligen?

Under strecket
Publicerad
Arthur Engberg, Per Albin Hansson

Arthur Engberg, Per Albin Hansson

Foto: IBL
Picassoskulpturen utanför Kristinehamn, Brantingmonumentet på Norra Bantorget i Stockholm

Picassoskulpturen utanför Kristinehamn, Brantingmonumentet på Norra Bantorget i Stockholm

Foto: IBL
Per Sundgren

Per Sundgren

Foto: IBL
Annons

Stockholms socialdemokrater lade en motion om att ta fram ett samlat kulturpolitiskt program med reformer inför valet 2018. Kongressen beslutade att partiet ska tillsätta en kulturpolitisk arbetsgrupp med uppgift att ta fram det nya programmet. Med det nya kulturpolitiska programmet möter partistyrelsen nu de kritiker som tycker kulturen satts på undantaget och saknat visioner. I förslaget trycker Socialdemokraterna på vikten av bildning, och nya kultur- och folkbildningssatsningar lyfts fram. Ideal som funnits i partiet sedan tidigt 1900-tal. Per Sundgren, idéhistoriker och ordföranden för Orionteatern menar att det egentligen är ett gammalt borgerligt ideal som ligger till grund för svensk kulturpolitik. Det var när det svenska folkhemmet växte fram efter andra världskriget som bildningsidealism med syfte att fostra arbetaren att ta del av god konst och kultur, fick förnyad kraft.

– Det som i början av 1900-talet skiljer borgliga politiker från arbetarrörelsen i synen på kulturens roll är att arbetarrörelsen själv vill organisera spridningen genom sina fack- och studieförbund medan de borgliga vill ha en mer neutral organisation. Bildningsidealet och idén om att det finns ”god” kultur är samma för båda, säger Per Sundgren.

Annons
Annons
Annons