Gamla testamentets tid är förbi, präster! Bilen och datorn - viktiga för friheten Klok skolartikel bör bli rättesnöre Rätt att utreda ny ammunition Uppsagd har inte alltid ”fått sparken” Vänsterpartiet kan ta

Under strecket
Publicerad
Annons

Fyra präster ondgjorde sig (Brännpunkt 10/2) över att ärkebiskopen vill välsigna homosexuella äktenskap. De insinuerade att Gud inte stod på Hammars sida.
Eftersom gudsbilderna är lika många som människorna är det otjänligt, dessutom ovärdigt att bruka Gud som tillhygge.
Majoritetssjälviskhetens måttlöshet! Snudda vid tanken att homonormativitet skulle gälla på samma förfärliga sätt som rådande heteronormativitet! Då skulle de fyra tillhöra ”dom”, ”dom där” som det ska stadgas särskilt för. Kära präster! Gamla testamentets tid är förbi.
Det finns två innovationer som är omistliga för den moderna friheten. Bilen, med vilken vi kan transportera oss själva och våra ägodelar.
Datorn, med vilken vi kan såväl samla som sprida våra tankar, idéer, och åsikter. Den som orsakar inskränkningar i användningen av dessa tar på sig ett stort ansvar för frihetens beskärande.
”Utan arbete ingen Månskenssonat.” Under denna rubrik på ledarisidan 1/2 läste jag den bästa och klokaste artikel jag någonsin läst i
skoldebatten. I tre enkla, raka punkter visas vad skolan är och vad den borde vara:

Annons
 1. Skolan är en arbetsplats. 2. Skolan ska förbereda eleverna för arbete, antingen vidare studier eller för praktisk yrkesutbildning.3. Inlärning innebär arbete.
  Denna artikel borde tryckas i många tusen exemplar och tillställas varje skolledare på alla stadier och bli deras ”rätte-snöre”.
  Det var rätt av justitieministern att be Rikspolisstyrelsen se över valet av ny ammunition. En fördel med ammunitionen sägs vara att kulan stannar vid träff. Må så vara, men vid miss kan den ju träffa en annan person och vålla svårläkt skada.
  Resterna av Sveriges armé får inte använda sådan ammunition i krig då fienden kan skadas onödigt svårt. Då rimmar det illa med att polisen skulle få använda sådan ammunition hemma i Sverige. Jag talar av egen erfarenhet och vet att sådan ammunition i bästa fall kan leda till sjukhusvistelse i månader.
  Nej, använd ammunitionen enbart till övningsskjutning. Den passar inte i ett samhälle där
  report-rar förhör sig om häktade personer med frågor som: ”Hur mår han?”
  Hur tragiskt och chockerande det än må vara för en anställd att i förtid och mot sin önskan bli skild från sitt arbete måste man ändå göra en åtskillnad mellan att bli uppsagd och att ”få sparken”, det senare ett uttryck som alltför många svänger sig med i tid och otid, inte minst i massmedierna.
  Att bli uppsagd innebär att man som anställd, med mer eller mindre goda motiveringar från arbetsgivarens sida, blir informerad om att anställningen kommer att upphöra efter avtalsenlig uppsägningstid. Att ”få sparken” betyder att man blir avskedad med omedelbar verkan, ofta på grund av en allvarlig förseelse.
  Med tanke på den stora andelen personer i vänsterpartiet (v), samt inte minst den nye partiordföranden Lars Ohly, som ser sig själva som renodlade kommunister så är det väl högst lämpligt att vänsterpartiet återinför sin tidigare beteckning vpk - vänsterpartiet kommunisterna.
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons