Gamla musiktexter läggs ut på nätet

Under strecket
Publicerad
Annons

Svensk tidskrift för musikforskning håller på att scannas in i sin helhet för att läggas ut på internet. Svenskt visarkiv och Statens musikbibliotek genomför arbetet på initiativ av Svenska samfundet för musikforskning.

Tidningen har kommit ut regelbundet sedan 1919 och är en av Europas äldsta musikvetenskapliga tidskrifter. För närvarande finns årgångarna 1970-2003 tillgängliga på nätet. (TT Spektra)

Annons
Annons
Annons