Annons

Merete Mazzarella:Gamla ideal om hägrande ålderdom

Ända sedan antiken har man idealiserat ålderdomen som en visdomens tid, en tid för njutning och stillsam förkovran. En ny svensk avhandling konstaterar att föreställningarna sällan stämt överens med verkligheten.

Publicerad

Vad uppfattar vi att uttrycket ”med ålderns rätt” närmare bestämt betyder? Om man själv redan är äldre är det inte utan att man kan bli bekymrad när man läser doktorsavhandlingen med den magistrala titeln Konsten att avstå. Föreställningar om åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero till Fredrika Bremer skriven av Pär Alexandersson – i vardagslag utredare vid Socialstyrelsen: då inser man nämligen att uttrycket ”med ålderns rätt” ingalunda innebär att det finns några särskilda rättigheter som gamla människor har, att det inte innebär nya frihetsgrader – utom eventuellt att somna på teatern och lägga sig tidigt på kvällarna – utan att det snarare betyder att det är mångt och mycket de kan
låta bli.

Och helst också ska låta bli. För att vara yngre generationer till lags, närmare bestämt. Vad avhandlingen nämligen med förkrossande tydlighet gör klart är att det är de yngre generationerna som har tolkningsföreträde när det gäller hur ålderdomen bör vara.

Annons
Annons
Annons