Annons

Gamla fönster kan vara väl så bra som moderna

Publicerad

Fönster är inte bara en genomskinlig ruta mot väder och vind och en öppning för ljuset där ute. De är husets ögon och en liten fabrik av snillrika finesser. I ett fönster skall såväl glas som trä och metall samsas, något som ställer höga krav på fabrikanten. Dessutom är det ett hantverk som tills helt nyligen behövde inblandning av flera olika yrkesmän. Numera finns yrket fönsterhantverk där de olika specialiteterna ryms i ett och samma skrå, något som inneburit att äldre fönster kunnat räddas.
I dag har fönster blivit en hel industri där aluminium, plast och kompositmaterial i många fall ersatt träet. Treglas, energivärden och standardmått har ersatt hantverket. Och i de fall fabrikanterna har träfönster, är det inte det norrväxta träet med de tjugo täta, kådrika årsringarna som förr. Hittar man fler än några stycken årsringar i en modern fönsterkarm får man vara glad.
Den som behöver åtgärda sina fönster har således att välja mellan två ting. Antingen köpa nytt eller renovera sina gamla till ungefär samma kostnader som det nya.
Fönsterfabrikanter finns det många. Till de större hör Elitfönster, Traryd, Tanums Fönster, Fönsterfabriken och Handlopol.
Fönsterutbudet är en djungel av olika komponenter att ta hänsyn till. Ett enkelt sidohängt tvåglasfönster utan extra ljuddämpning och värmebevarande finesser går på omkring 2 000 kronor, men till detta kommer insättning och anpassning till det tidigare hålet i väggen och det kan kosta lika mycket.
Skall fönstret vara ett målat treglasfönster med karm och båge stiger priset. För ett 110 centimeter brett och 130 centimeter högt fönster blir det cirka 4 000 kronor exklusive insättning.
De som önskar fönster som tar bort buller kan få kosta på sig drygt 2 000 kronor extra per kvadratmeter glasyta, men då kan å andra sidan den bullerdämpande effekten vara god. Elitfönster har till exempel ett treglasat fönster som filtrerar bort 34 decibel från utomhusljudet.

Vill man ha aluminium utanpå träet får man räkna med att punga ut med 25 procent extra utöver standardpriset för ett vanligt fönster. Dessutom blir det risk för kondens och fukt. Det finns också fönster som sovrar bland solstrålarna och släpper ut mindre värme eller till och med är brandsäkra. Med ett säkerhetsglas och inbyggt brandskydd blir det dock att lägga ut drygt 10 000 kronor extra.
Nästan samtliga fabrikanter har tio års garanti och detta skall gälla såväl kondens, beslag som röta, under som det heter, förutsättning att fönsterinnehavaren utfört normalt underhåll.
Att ett fönster håller i tio år imponerar inte på landets fönsterhantverkare som dagligen arbetar med fönster som kan vara allt från fyrtio till flera hundra år gamla. Landets drygt 120 fönsterhantverkare är specialiserade på att ta tillvara gamla fönster och har en utbildning som inkluderar allt från måleri, trä- och glasarbete till smide och murning. De flesta har utbildats i Ystad hos Allbäck Windowcraft (www.windowcraft.se) som numera har en ettårig utbildning i yrket. Här har elever fått restaurera allt från gamla kyrkfönster med blyinfattningar till vanliga husfönster som stått utan underhåll sedan 1700- och 1800-talet. Här har man också fått fram förbluffande goda värden för de gamla fönstren jämfört med de nya.
Vid institutionen för byggnadskonstruktionslära vid Lunds tekniska högskola mätte man energivärdet på fönster tillverkade 1880, 1930 och 1982. Mätningarna visade att ett nyrenoverat 1880-talsfönster var energisnålare än treglasfönster byggda på 1980-och 1990-talet. Förklaringen ligger i att ett äldre fönster i regel har ett bredare avstånd mellan ytter-och innanfönster vilket har en isolerande verkan. Denna luftspalt ger också de gamla fönstren goda bullerdämpande egenskaper likvärdiga med treglasfönster. Till detta kommer kvaliteten på träet.

Annons
Annons
Annons