Peter Adler:Gamla bilder förklarar nya upptäckter

Förmågan att skildra det främmande med hjälp av bekanta uttryck kan vara avgörande för att vetenskapliga genombrott ska få fotfäste. Charles Darwins ”Om arternas uppkomst” är ett utmärkt exempel på hur tankekraft och retorik kan fånga det komplicerade i en tydlig form.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Charles Darwin med apa, samtida karikatyr.

Charles Darwin med apa, samtida karikatyr.

Foto: AOP
Annons

När Charles Darwin utformade sin teori om evolution genom naturligt urval ställdes han inför ett klassiskt retoriskt problem, ett slags retorikens moment 22. Detta dilemma har genom historien utmanat var och en som sökt sin samtids gehör för revolutionerande idéer. I korthet skulle man kunna formulera det på följande sätt: hur förmedlar man en radikalt ny bild av verkligheten, när man samtidigt är hänvisad till etablerade begrepp för att göra denna bild begriplig?

Annons
Annons
Annons