Annons

Gamla bilbatterier blir kraftverk

Bosch, BMW och Vattenfall har gått samman i ett gemensamt energiprojekt, för att ta tillvara på den kvarvarande potentialen i förbrukade elbilsbatterier.

Förbrukade elbilsbatterier kan i framtiden bli kraftverk.

Förbrukade elbilsbatterier kan i framtiden bli kraftverk.

Foto: BMW
Förbrukade elbilsbatterier kan i framtiden bli kraftverk.

Förbrukade elbilsbatterier kan i framtiden bli kraftverk.

Foto: BMW
Förbrukade elbilsbatterier kan i framtiden bli kraftverk. Foto: BMW

När allt fler bilar blir elbilar, kommer det inom några år också finnas gott om förbrukade elbilsbatterier, som inte längre orkar driva bilarna men ändå har stor lagringskapacitet kvar.

Därför är de fortfarande värdefulla och kan användas effektivt som stationär buffertlagring för många år framöver.

Energilagringssystem förväntas bli en viktig del när vi ska gå över till alternativa energiformer. Bosch, BMW och Vattenfall har startat ett nytt projekt tillsammans, med syfte att skapa ett storskaligt lagringssystem som håller elnätet stabilt genom att ta tillvara på värdefulla batterier när de har nått slutet av sin livscykel i elfordon.

Idén är att driva på utvecklingen av tekniken genom att sammanlänka förbrukade batterier från elbilar för att bilda ett storskaligt energilagringssystem, till att börja med i Hamburg. Energin från batterierna blir tillgänglig inom några sekunder och kan hjälpa till att hålla elnätet stabil.

Bosch, BMW och Vattenfall har som ett resultat av arbetet lanserat ett helt nytt koncept som heter “Second Life Battery Alliance“. BMW levererar batterier från bilarna ActiveE och i3, medan Vattenfall ska driva det massiva lagringssystemet. Bosch ansvarar för att integrera batterierna och hantera systemet. Lagringslösningen blir en del av ett redan existerande virtuellt kraftverk hos Vattenfall.

Det första steget är att bygga en förvaringsenhet med en effekt på två megawatt och en installerad kapacitet på två megawattimmar i Hamburg. Energin kommer att användas för att balansera kortsiktiga avvikelser i elnätet. Mer än 100 bilbatterier blir sammanlänkade för att nå effektmålen. Det ger tillräckligt med energi för att förse 30 hushåll på fyra personer med el i sju dagar.

Inte så illa, av några gamla förbrukade elbilsbatterier.

Annons
Detta är en annons från BMW, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.