Gamla avtal spökar i Bryssel

BRYSSEL Varför uppstår det alltid sådan tumult kring EU:s budget? Den motsvarar ju ändå bara omkring en procent av EU-ländernas samlade bruttonationalprodukt?

Under strecket
Publicerad
Annons

Svaret ligger i en serie mycket speciella historiska och politiska omständigheter.
En del av förklaringen ligger i själva proceduren för hur budgeten fastställes. Beslutet fattas med enhällighet, det vill säga varje land har vetorätt. Den proceduren låser fast förhandlingspositionerna och inbjuder till försök att utöva utpressning.
En annan del av förklaringen ligger i att fördelningen av pengarna får karaktären av nollsummespel. I fördelningen utkristalliseras ”vinnare och förlorare”.

I förlängningen av detta har ledarna i de flesta länderna numera intagit den attityd general de Gaulle formulerade som ”le juste retour”. Lady Thatchers krav på att få tillbaka ”sina pengar” uttryckte samma hållning. När hon lyckades driva igenom den brittiska rabatten (1984) öppnades den allt hårdare och allt mer uppslitande men förenklade motsättningen mellan ”nettobetalare” och ”nettomottagare”. I själva verket fångar de kategorierna bara en ytlig aspekt på kassaflödet inom EU.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons