Annons

Galna får-sjuka kan smitta människor

Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein.

Under strecket
TT
Publicerad

Scrapie eller skrapsjuka är fårens variant av galna ko-sjukan. Förloppet är långsamt och fåren drabbas ofta av klåda som gör att de skrapar sig mot stängsel, där av namnet.

Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga formen till andra proteiner vilket i slutändan resulterar i hjärnskador.

Den mest kända prionsjukdomen är BSE eller galna ko-sjukan. Sjukdomen kan smitta människor, men hos oss orsakar den en variant av Creutzfeldt Jakobs-sjukdom (vCJD). Sjukdomen är ovanlig, men i Storbritannien dog över 150 människor av vCJD mellan 1995 och 2004 innan åtgärder vidtogs.

Huruvida även scrapie kan smitta människor har dock varit oklart.

Men franska forskare kan nu visa att ett flertal av de prioner som gör fåren sjuka även kan infektera möss som på genetisk väg har modifierats så att de liknar oss människor, så till vida att de uttrycker mänskliga prionproteiner.

Fyndet presenteras i Nature Communications.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons