Annons
X
Annons
X

Gallerister är inga giriga skurkar

(uppdaterad)

Marianne Lindberg De Geer skrev i Svenska Dagbladet att ”… om galleristerna slutade tvinga av 50 procent eller mer av inkomsten för varje försålt verk, skulle större inkomster komma konstnärerna tillgodo. Och de skulle slippa söka stipendier” (SvD 27/10).

Hon ser alltså oss gallerister som de giriga skurkar som orsakar den ekonomiska misär som nästan alla konstnärer lever under. Den stora majoritet konstnärer som inte samarbetar med ett galleri borde då enligt denna logik ha en trygg och bra ekonomi och därför aldrig vare sig behöva eller vilja söka ateljébidrag eller arbetsstipendium.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Är det så verkligheten ser ut Marianne? Nej, verkligen inte och det vet du också. Konsten behöver pengar. Hela branschen är underfinansierad. Så långt är vi överens. Men sanningen är den att vi gallerister inte tvingar av konstnärerna deras inkomster – vi bidrar till att konstnärer får inkomster och tillför många andra positiva saker dessutom.

  Annons
  X

  Man väljer själv om man vill utbilda sig till konstnär, och man väljer själv om man vill representeras av ett galleri. Om det vore så ogynnsamt, hur kan det då komma sig att de flesta konstnärer faktiskt vill inleda ett långsiktigt och nära samarbete med ett galleri?

  Galleristen erbjuder en konstnärlig scen, en lokal med fri entré, öppen för allmänheten, men är mycket mer än bara en utställningsarrangör och försäljare. Vårt uppdrag är att representera och marknadsföra konstnären gentemot publik, medier, kunder och institutioner i landet och utomlands. Vi är konstnärens rådgivare och bollplank. När en konstnär ställer ut i vårt galleri tar vi samtliga kostnader för utställningen innebärande lokalhyra, personal, transporter, försäkringar, annonser, vernissage samt resa och uppehälle för konstnären. Vid deltagande i konstmässor betalar också galleriet allt. Dessutom administrerar, dokumenterar och registrerar vi all försäljning.

  För detta arbete tar vi 50 procent i provision, vilket är på förhand överenskommet och dessutom kutym i branschen. Gallerister har inget verksamhetsstöd, ingen skattebefrielse och kan inte söka bidrag utan lever enbart på denna försäljningsprovision som vi ser som rimlig med tanke på det jobb vi genomför. Om ingenting säljs får varken vi eller konstnären någonting. Vi kallar principen delad risk. Konstnären har haft sina kostnader för att göra konstverken, och vi våra, för genomförandet av utställningen. Vi gör något tillsammans och vi delar lika.

  Att arbeta med konst är ett ekonomiskt risktagande och vi önskar lika innerligt som du att förhållandena förbättras och att osäkerheten minskar. Den stora skillnaden är vi anser att vi bäst åstadkommer förändringar tillsammans med de konstnärer vi representerar. Vi ser dem nämligen inte som våra fiender och motståndare utan som våra ovärderliga, högt respekterade vänner och samarbetspartners.

  Sara Sandström Nilsson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X