Annons

Galleriabygget kostar för mycket

Uppdaterad
Publicerad

Har Stockholms stad räknat in samtliga kostnader för galleriabygget under Odenplan?
I stället för en del­finansiering av Citybanans station kan det hela bli en gigantisk förlustaffär i alla avseenden!
Vill vi skattebetalare, näringsidkare och boende sponsra sex års miljöförstöring och exploatering av Vasastan?
Galleriaföretaget Rodamco betalar marknadspriset för ett läge i ett vanligt hus. Kostnaderna för en underjordisk galleria blir betydligt högre, och räknas av på priset. Vilken intäkt får staden då av denna utförsäljning av Odenplan?
Fördyrande omständigheter måste ingå i den ekonomiska kalkylen! Det blir trafikomläggningar och provisoriska körbanor, omfattande pålning, spontning och sprängning och borttransport av 100 000 kubikmeter schaktmassor med cirka 13 000 lastbilar. Grundvattennivån måste justeras för all framtid på grund av risken för sättningsskador på hus i Vasastan.
Vidare skadeståndskrav och ersättning för konkurser, uteblivna lokalhyror och långvarig evakuering av boende. Torget ska återställas med stora träd. Alla förseningar medför för­dyringar.
Effekterna på miljö och hälsa kostar! Buller och vibrationer dygnet runt i sex år förväntas ge sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, hörselskador och stress med ökade sjukskrivningar. Höga luftpartikelhalter och kvävedioxid­utsläpp kan ge hjärt- och lungsjukdomar. Försämrad tillgänglighet och förseningar för alla trafikanter medför ökade risker för olycksfall särskilt för äldre, funktionshindrade och barn.
Gör i stället ett win-win-koncept! Bygg gallerian ovan jord i det nya Norra station. Placera stationen för Citybanan inunder. Då skulle den nya stadsdelen få kommunikationer och service, Odenplan slippa raseras, skattebetalarna besparas onödiga utgifter och politikerna uppskattas för att de tar sitt ansvar.

Ulla Evers Larsson

Annons
Annons
Annons