Annons

”Gäller grundlagen bara i princip, justitiekanslern?”

Justitiekanslern öppnar i två sensationella yttranden för att frångå grundlagen när det gäller yttrandefriheten. Hän­visningar till oklara begrepp om en god arbetsmiljö sätts före grundlagen, skriver Erik J Olsson och Magnus Zetterholm, Academic Rights Watch.

Under strecket
Publicerad

Anna Skarhed är justitiekansler sedan december 2009.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Erik J Olsson och Magnus Zetterholm

Foto: Privat Bild 2 av 2

Anna Skarhed är justitiekansler sedan december 2009.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Anna Skarhed är justitiekansler sedan december 2009.
Anna Skarhed är justitiekansler sedan december 2009. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Transportstyrelsen är i fokus för att medvetet gjort avsteg från gällande rätt vid outsourcing av känslig information till privata företag. ­Tidigare har DN:s granskare funnit att det gjordes avsteg från regelverket även hos Riksrevisionen, som bland annat anställde personal utan utlysning. Universitetskanslerämbetet kritiserade i år Göteborgs universitet för massiva överträdelser av de statliga anställningsreglerna.

Annons
Annons
Annons