Annons

Gäller ett muntligt servitut?

Publicerad

Vi funderar på att köpa ett fritidshus. Enligt nuvarande ägare finns det sedan 60-talet ett muntligt servitut på att ta vatten via vattenledning från grannens brunn. Servitutet är dock inte inskrivet i fastighetsregistret. Fastighetsmäklaren, grannen och säljaren påstår att servitutet gäller. Jag känner mig osäker och tveksam. Är servitutet giltigt eller ej?

Svar: Servitut upplåts skriftligen av ägaren till den fastighet, som rättigheten ska gälla i. Om inte skriftlighetskravet är uppfyllt, har upplåtelsen inte verkan som servitut. Före 1972 kunde emellertid servitut upplåtas muntligen. Servitutet gäller således. Det kan dock rekommenderas att ni upprättar ett nytt servitutsavtal, som grannen skriver under. Därefter lämnar ni in servitutet till Inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret. På det sättet förekommer ni all osäkerhet om servitutets bestånd vid eventuell försäljning av grannfastigheten.

Annons
Annons
Annons