Annons

Galileo Galilei var knappast någon martyr

Galileo Galilei redovisar sina astronomiska undersökningar på universitetet i Padua, sentida målning av Felix Parra (1845-1919).
Galileo Galilei redovisar sina astronomiska undersökningar på universitetet i Padua, sentida målning av Felix Parra (1845-1919). Foto: Bridgeman Images/TT

Galileo Galilei var en person som inte ville ha problem. Han var noggrann med att låta sina texter godkännas av kyrkliga ämbetsmän innan de offentliggjordes. Därför måste kyrkans bannlysning ha överraskat honom.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: ”Varför blev inte Galilei bränd på bål av inkvisitionen? Hans åsikter måste väl ha varit helt fel, enligt 1600-talets katolska kyrka? Ändå verkar han ha klarat sig.”

Dick Harrison: Det är betydligt mer komplicerat än frågeställaren låter ana. Galileo Galilei var en stor vetenskapsman, men han var ingen vetenskaplig hjälte/martyr av den art som gladeligen går i döden för sin tro och uppfattning. Tvärtom: han ville hålla sig vid liv, även till priset av uppenbara lögner, för att kunna fortsätta forska. Galilei skulle aldrig medvetet ha försatt sig i en situation där han riskerade att bli bränd på bål. Att han har gått till historien som en naturvetenskaplig martyr är följaktligen besynnerligt.

Annons
Annons
Annons