Annons
Kommentar

Daniel Zetterberg:G5 Entertainment: Vi stänger säljrådet

Mobilspelsföretaget har rasat 25 procent sedan Börsplus säljråd i förra veckan och därmed nått ”riktvärdet” i vårt huvudscenario. Den som jagar efter ännu mer bör ha i åtanke att ledningen enligt bolagets incitamentsprogram gynnas av att aktiekursen är låg just i detta nu.

Uppdaterad
Publicerad

Börsplus säljstämplade nyligen mobilspelsföretaget G5 Entertainment (170 kr).

Anledningen var simpel. Senaste kvartalsrapporten pekade nämligen på att bolagets helt dominerande intäktskälla, mobilspelet Hidden City, nu har passerat toppen.

På lång sikt är det en enorm utmaning för G5. Detta enskilda spel omsätter förmodligen över en miljard kronor och börjar man nu tappa användare kan det bli en helt omöjlig uppgift att ersätta förlorade intäkter från Hidden City med intäkter från nya spel. Än så länge har inte G5 lyckats producera någon uppenbar efterträdare värd namnet.

Annons

Samtidigt var inte bolagets vd Vlad Suglobov sen att spä bilden av Hidden City som en numer helt mogen titel. Man kan fundera på hur de kan vara så tvärsäkra på detta efter bara ett enda svagt kvartal. Och varför vill de presentera bilden av denna nya verklighet så snabbt?

Vi påminner oss om bolagets incitamentsprogram som kanske kan ge svar på den frågan. Så här står det bland annat i incitamentsprogrammets huvudsakliga villkor:

”Tilldelning av Prestationsaktier baseras på utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktier ("TSR") beräknad utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från den 8 november 2018 till den 14 november 2018 jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under en motsvarande mätperiod efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021 ("Prestationsperioden").”

Ett stort antal ledningspersoner kommer alltså tilldelas aktier baserat på hur bolagets stamaktie presterar under perioden november 2018 till och med början av maj 2021.

För dessa personer är det alltså privatekonomiskt gynnsamt om aktiekursen just nu är så låg som möjligt eftersom det då blir lättare att nå prestationsmålet i maj 2021.

För att tilldelning av prestationsaktier ska ske måste aktien nästan dubbleras under mätperioden. Det målet ser nu betydligt lättare ut att nå med tanke på att aktien redan rasat med 70 procent sedan i somras.

Det tråkiga med den här typen av incitamentsprogram är förstås att de även ger incitament att skruva lite extra på siffror och informationsgivning för att maximera utbetalningen. Om G5 faktiskt agerat på det viset vet vi förstås inte. Men vi kan åtminstone konstatera att det är ett bolag där ledningen har goda möjligheter att styra både informationsgivning och lönsamhet på ett sätt som kan påverka kursen rejält. Som investerare finns det alltså anledning att inte övertolka den bild av bolaget som just nu presenteras.

På lång sikt är vi fortfarande skeptiska och står fast vid grundtesen att bolaget kommer få svårt att ersätta intäkterna från Hidden City. Med nuvarande information ser vi alltså inget som lockar i G5.

Men aktien har på kort tid nått det ”riktvärde” på 180 kronor som vi skissade på i vårt huvudscenario för en vecka sedan. Här och nu nöjer vi oss därför med det och slopar säljrådet.

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
Annons
Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons