Fyrfärgsproblemet

Under strecket
Publicerad
Annons

Olika typer av tankenötter spelar en viktig roll inom kombinatoriken. Det mest kända kombinatoriska problemet är troligen fyrfärgsproblemet som gick ut på att avgöra om det var möjligt att färga alla typer av kartor över länder eller områden med enbart fyra färger - utan att områden som gränsar till varandra får samma färg.
Tankeproblemet ställdes upp redan 1852 av en person som höll på att färglägga en karta över engelska landskap. Det fick sin lösning 1976 när två matematiker analyserade de olika kombinationerna av gränser som kan uppträda och visade att fyra färger räcker för alla typer av kartor.

Experiment inom samhällsvetenskap
Många ekonomiska teorier bygger på att människor rationellt räknar ut vad som gagnar en själv mest i olika situationer. I praktiken stämmer det dåligt med hur till exempel köpare och säljare agerar i en affärshändelse. Andra saker som åsikter och moral spelar in, något som kan studeras med kombinatorik och spelteori. Matematiken tillför värdefull kunskap inom samhällsvetenskap genom att ge modeller utifrån experiment som visar hur personers agerande styrs av olika egenskaper och hur de samverkar med övriga med-aktörer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons