Hela denna artikel är en annons

Fyra steg mot en hållbar framtid

Med ett nytt klimatavtal i hamn återstår en smärre detalj: Att implementera det. Nordea har identifierat fyra specifika områden där investeringar kan hjälpa världsamfundet ett par steg på vägen.

Nordea konstaterar bland annat i rapporten att 40 procent av jordens befolkning väntas leva i områden präglade av allvarlig vattenbrist inom drygt trettio år.

Bild 1 av 1

Nordea konstaterar bland annat i rapporten att 40 procent av jordens befolkning väntas leva i områden präglade av allvarlig vattenbrist inom drygt trettio år.

Bild 1 av 1
Nordea konstaterar bland annat i rapporten att 40 procent av jordens befolkning väntas leva i områden präglade av allvarlig vattenbrist inom drygt trettio år.
Nordea konstaterar bland annat i rapporten att 40 procent av jordens befolkning väntas leva i områden präglade av allvarlig vattenbrist inom drygt trettio år.

“Politik är att vilja”, manade Olof Palme. Orden har slagit rot som ett uttryck för politikens möjligheter, men kanske också för dess tillkortakommanden. För vem och vad tar vid där viljan slutar, och där handling måste ta vid? Enligt Nordea kommer näringslivet att behöva spela en avgörande roll.

– En del menar att näringslivet i sig är orsaken till situationen vi befinner oss i, och att endast regeringar kan hitta lösningen. Jag menar, tvärtom, att företagen har ett stort ansvar att agera mot klimatförändringarna, och en enorm möjlighet att driva på utvecklingen i flera olika sektorer, säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Tagit fram särskild rapport

Banken har tagit fram en rapport som särskilt belyser fyra områden där näringslivet, med hjälp av riskvilligt kapital, kan göra en avgörande skillnad. Energi är ett av områdena; vatten ett annat. Nordea konstaterar bland annat i rapporten att 40 procent av jordens befolkning väntas leva i områden präglade av allvarlig vattenbrist inom drygt trettio år.

Ur ett perspektiv är detta ytterst allvarligt, men samtidigt uppskattas vattenbristen i sig bana väg för affärsmöjligheter vars värde kan omfatta upp emot 1 000 miljarder dollar redan 2025. Singapore, Israel och Australien är tre länder som redan i dag tar vattenfrågan på största allvar, och där stora belopp investeras i avancerade avsaltningsanläggningar.

Utöver förnybar energi och vatten, sätter banken fingret på vikten av resurseffektivitet, men även något de själva refererar till som “social values”. Genom att identifiera sociala problem och utveckla lösningar, skriver Nordea, kan näringslivet inte bara exploatera nya affärsmöjligheter, utan även bidra till att lösa verkliga problem.

Du kan läsa hela Nordeas rapport här!

Läs mer om Nordeas Klimatfond som investerar i klimatfrågans lösningar.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons