Annons
X
Annons
X

100 miljoner till fyra SEB-toppar

Fyra av banken SEB:s högsta chefer med vd Annika Falkengren i spetsen hade inkomster på tillsammans över 100 miljoner kronor 2014. Orsaken är ett aktieprogram som gett nyckelpersoner i SEB sammanlagt en miljard kronor de senaste två åren.

[object Object]
SEB:s vd Annika Falkengren (till höger) tillsammans med finanschefen Jan Erik Back. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson/TT

SEB:s vd Annika Falkengren deklarerade 2014 för en inkomst av tjänst på drygt 27 miljoner kronor, enligt Skatteverket. Därmed är hon en av Stockholmsbörsens bäst betalda direktörer.

Men flera andra SEB-chefer som är betydligt mindre kända för allmänheten kunde också inkassera höga ersättningar samma år. Finanschefen Jan-Erik Back hade en inkomst på 23,5 miljoner, chefen för kontorsrörelsen Mats Torstendahl tjänade drygt 25 miljoner och Magnus Carlsson, ställföreträdande koncernchef över 24 miljoner, enligt uppgifter från Skatteverket. Totalt 100 miljoner på fyra personer på ett år.

Merparten av miljonerna består dock inte av lön, utan är pengar som cheferna tjänat på SEB:s aktiebaserade bonusprogram. Annika Falkengrens fasta årslön från banken är 9 miljoner kronor. Dessutom har hon inkomster från styrelseuppdrag i bland annat Securitas och Volkswagen.

Annons
X

Men enligt SEB:s årsredovisning kunde hon under 2014 kvittera ut knappt 16 miljoner från ett aktieprogram som startade 2011 och löpte ut 2014. Övriga koncernledningens andel var värd 70 miljoner kronor. Programmet innebar att cheferna investerade egna pengar i SEB-aktier för att sedan kunna få upp till fyra ”gratisaktier” beroende på hur SEB:s aktie gått på börsen.

En tredjedel av målet var kopplat till kursutvecklingen för SEB:s konkurrenter och två tredjedelar mätte SEB-aktiens avkastning jämfört med den tioåriga svenska statsräntan. När programmet löpte ut i början av 2014 blev det full pott för cheferna. Aktien hade gett en avkastning inklusive utdelning på 20 procent per år jämfört med 9 procent för konkurrenterna och 3 procent för den långa räntan.

Totalt investerade enligt SEB cirka 500 nyckelpersoner 110 miljoner kronor i programmet som blev värt 650 miljoner, alltså en vinst på en halv miljard. Pengarna beskattas som lön.

Även för 2012 års motsvarande program blev det jackpot.

Där deltog 350 SEB-chefer som investerade 100 miljoner med en nettovinst på 500 miljoner kronor. Sammanlagt rör det sig således om cirka en miljard i vinst för de nyckelpersoner som deltagit i programmen Det hade blivit ännu mer om inte SEB satt ett tak som slår till när aktien dubblats i värde.

2013 och 2014 års program har ännu inte löpt ut.
Sedan 2012 deltar dock inte högsta koncernledningen längre i dessa program utan i ett annat aktiebaserat bonussystem där cheferna tilldelas aktier beroende på om olika mål uppfylls, som avkastning på eget kapital, bankens kostnader och kundnöjdhet. Aktierna är inlåsta i upp till sex år.

Enligt SEB:s kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg har SEB medvetet gått från vanliga kontanta bonusar till aktieprogram. Kortsiktiga bonusar har gått från 20 procent av personalkostnaderna 2007 till 4 procent 2014.

– Det handlar både om att uppmuntra till mer långsiktighet och en anpassning till de nya regler som kommit när det gäller ersättningar i finansbranschen säger hon.

Ett mål där aktiens avkastning kopplas till den långa räntan är det inte lite väl generöst när räntorna varit så låga efter krisen?

– Det har varit ett önskemål bland annat från institutionella ägare att det ska finnas både ett relativt mått och ett absolut. Även om aktien gått bättre än konkurrenterna kan den ju ha fallit, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.

SEB-aktien har de senaste åren rusat på börsen. Omräknat för en nyemission var kursen nere i under 20 kronor i mars 2009 för att sedan stiga till 110 kronor i mars ifjol. På tisdagen handlades aktien i cirka 82 kronor.

Uppgången har också synts i Annika Falkengrens lönekuvert. 2009 deklarerade hon för en inkomst på drygt 8,5 miljoner, 2013 var den uppe i 25 miljoner och 2014 alltså 27 miljoner.

Enligt SEB:s årsredovisning äger hon SEB-aktier för cirka 30 miljoner kronor och har därutöver inlåsta aktier värda runt 35 miljoner kronor till dagens kurs.

Annons

SEB:s vd Annika Falkengren (till höger) tillsammans med finanschefen Jan Erik Back. Arkivbild.

Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X