X
Annons
X

Fyra sätt att definiera hälsa

Med ett naturvetenskapligt synsätt är hälsa lika med frånvaro av sjukdom.

Ur ett humanistiskt perspektiv handlar hälsa snarare om individens upplevelse av sitt välbefinnande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X