X
Annons
X

Fyra sätt att definiera hälsa

Av SvD

Med ett naturvetenskapligt synsätt är hälsa lika med frånvaro av sjukdom.

Ur ett humanistiskt perspektiv handlar hälsa snarare om individens upplevelse av sitt välbefinnande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X