Annons
X
Annons
X

Fyra frågor S ska ta strid om

Jag vill här visa på fyra viktiga prioriteringar för Socialdemokraterna. Kring dessa områden – utbildning, arbete, medborgarvärde och framtidsinvesteringar – kommer striden att stå under 2012. Vi har ett stort arbete framför oss, skriver Håkan Juholt.

På punkt efter punkt får människor i dag söka egna lösningar där politiken har avsagt sig ansvaret. Det vill S ändra på, skriver Håkan Juholt.
På punkt efter punkt får människor i dag söka egna lösningar där politiken har avsagt sig ansvaret. Det vill S ändra på, skriver Håkan Juholt. Foto: ANNA HÅLLAMS/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | SOCIALDEMOKRATERNA

Idén om social demokrati utgår från varje människas möjlighet att forma sitt eget liv. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen finner sin grund i att genom samhället som idé skapa en plattform för människor att fatta fria livsval kring sin utbildning, sitt arbete, sitt boende och sitt dagliga liv.

Men i Sverige ökar idag beroendet. Det fria valet minskas. Äldre blir beroende av sina barn för att få en värdig ålderdom. Barn blir beroende av sina föräldrar för att få en ordentlig utbildning. På punkt efter punkt får människor söka egna lösningar där politiken har avsagt sig ansvaret.

Som när vi väntar på tåg som inte kommer, och i stället får förlita oss på bilar och bussar på snöiga vägar. När vi söker efter medicin som ingen vet var den finns, och får leta runt på plats efter plats. När vi vill flytta till nya bostäder, men nya bostäder inte byggs, när studenter får förlita sig på att vara inneboende, att bo i källare och garage. När vi får besked om cancer, och i läkarens röst också hör ett besked om fattigdom.

Annons
X

Samtidigt kommer vi människor alltid att vara beroende av varandra. Men det är när det ömsesidiga beroendet formas till solidariskt samarbete som vi blir fria. När vi tillåts att vara medmänniskor och inte jagas till att bli motståndare.

När den ekonomiska krisen tvingar fram hårda prioriteringar gäller det att välja rätt. Jag vill här visa på fyra viktiga prioriteringar, som vi inte bara kommer att kämpa för i opposition under 2012, utan även presentera genomgående reformprojekt kring.

 1. Vi vill bryta den ökade segregationen i skolan och bygga Sverige starkt med en kunskapsbaserad ekonomi. För detta krävs att vi uppfyller två grundläggande mål: Att skapa ett utbildningssystem där samtliga elever når målen i grundskolan, och där alla som studerar i den svenska skolan har en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Det innebär också att vi som land skiftar synen på utbildning, från något man genomgår som ung och som ska bära en genom arbetslivet, till något som behövs kontinuerligt under hela ens yrkesverksamma liv.
Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi ser ett vägval: Antingen möter vi en ökad internationell konkurrens med sänkta löner och sämre arbetsvillkor, eller så konkurrerar vi genom yrkesskicklighet och kunskap. Redan i dag vill vi socialdemokrater tillföra fem miljarder extra till stadsbudgeten fokuserat på skola och utbildning, men arbetet – när det påbörjas – kommer att sträcka sig framåt tills målen uppnås.

  1. Vi vet att det enda sättet att bryta den höga arbetslöshet som bitit sig fast är att få näringslivet att växa så att det kan sätta fler i arbete. Även här är lösningett samarbete. Staten, näringslivet, forskning och fackföreningar måste arbeta tillsammans för att bygga Sverige starkt.

  Redan för 2012 budgeterar vi för samverkansprogram där arbetsmarknadens parter kan mötas och blicka framåt, forskare kan bidra med tillämpad kunskap och staten kan bidra med resurser för detta. Vi vill göra en klimatomställning som gör Sverige till världens otvetydigt mest hållbara land, och skapa arbetsplatser där alla människor mår bra, undviker skador och kan utvecklas. Vi vågar säga att det krävs ett aktivt samhälle för att få ekonomin att ställa om och expandera, och för att nå vårt arbetspolitiska mål: full sysselsättning.

  1. Medborgarvärde ska sättas framför marknadsvärde. Samhälls- och individnyttan ska återigen sättas främst inom elförsörjning, järnväg, skola, bostäder, apotek och omsorg. Utan att upprepa de förfärande larmrapporter som har kommit under de senaste åren går det att slå fast att förändringarna i regelverken – oavsett om de är gjorda av socialdemokratiska eller borgerliga politiker – helt enkelt inte har fungerat.

  Det kommer att krävas ett tydligt reformarbete så att våra gemensamt uppbyggda institutioner återigen förmedlar de välfärdstjänster i världsklass som vi kan och bör förvänta oss från dem. Socialdemokraterna kommer att stå för det arbetet.

  1. Slutligen kommer vi återigen lyfta blicken. År av ekonomisk osäkerhet och idétorka har skapat en kvartalspolitik där den politiska debatten bara berör tiden fram till nästa budget. Viktiga investeringar över längre tid – främst inom vägar, järnvägar och kraftnät – har hamnat i skymundan.

  Vi socialdemokrater vill inte bara påbörja de livsviktiga infrastrukturprojekten i Sverige – en andra Öresundsförbindelse, en utbyggd tunnelbana i Stockholm, höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås samt Norrbottniabanan – utan även göra så att misstaget inte upprepas igen. Genom fastslagna mål i budgeten kring investeringar i gemensamt ägda tillgångar undviker vi att negligera infrastrukturen i framtiden. Vi varken räds eller varnar för visioner. Våra reformprojekt kommer att presenteras både med ett mål för de kommande åren, men också med ett mål för de kommande decennierna.

  Vi har ett stort arbete framför oss. Men redan i dag kan vi göra klart: Kring dessa områden – utbildning och fortbildning, näringsliv och arbete, medborgarvärde samt framtidsinvesteringar – kommer striden att stå under 2012.

  I grunden handlar det om att skapa ett solidariskt samhälle byggt på samarbete, inte betungande beroende. Där människan är fri från sin bakgrund för att forma sin egen framtid. Vi vill bygga Sverige starkt, så att fler – inte färre – lever liv definierade av trygghet, självständighet, utveckling och kanske främst: deras egna önskningar om framtiden.

  Socialdemokraterna är arbetets, välfärdens, livsdrömmarnas parti – och det kommer vi strida för, i dag och i morgon.

  HÅKAN JUHOLT

  partiordförande för Socialdemokraterna

  Annons
  Annons
  X

  På punkt efter punkt får människor i dag söka egna lösningar där politiken har avsagt sig ansvaret. Det vill S ändra på, skriver Håkan Juholt.

  Foto: ANNA HÅLLAMS/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X