Fusk bland forskare

Under strecket
Publicerad
Annons

”Det är arbetsgivaren, det vill säga rektor, vid varje universitet som ansvarar för utredningar av misstänkt forskarfusk.
”Han eller hon kan koppla in ”expertgruppen för utredning av misstankar om oredlighet i forskning” vid Vetenskapsrådet (VR). Vid större fall används oberoende sakkunniga. VR kan bara ge råd. Rektor beslutar om åtgärder. VR har begärt hos regeringen att en oberoende granskningsinstans för forskningsfusk ska tillsättas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons