Fusion i rederibranschen

OSLO, SvD Ett gammalt känt svenskt rederinamn - Transatlantic - återuppstår när Gorthon Lines och B&N Nordsjöfrakt fusioneras. Den ökade koncentrationen inom skogsindustrin gör att konkurrensen har hårdnat på industrifrakterna till sjöss.

Under strecket
Publicerad
De två rederierna har redan tidigare samarbetat tonnagemässigt i den nordatlantiska trafik båda bedriver. Konkurrensen på industrifrakter till sjöss ligger bakom fusionen. Bilden visar B&N:s fartyg Nordön.

De två rederierna har redan tidigare samarbetat tonnagemässigt i den nordatlantiska trafik båda bedriver. Konkurrensen på industrifrakter till sjöss ligger bakom fusionen. Bilden visar B&N:s fartyg Nordön.

Annons

Det två rederierna har redan tidigare samarbetet tonnagemässigt i den nordatlantiska trafik som bägge bedriver. Under åren 1990-1997 tillhörde de två rederierna till och med samma koncern, den dåvarande B&N-koncernen. Men när B&N ville renodla sin verksamhet delades Gorthon Lines ut till B&Ns aktiägare våren 1997. Sedan dess har emellertid B&Ns verksamhet ändrats till att återigen ha en betydande verksamhet inom samma segment som Gorthon Lines.

BN Nordsjöfrakt seglar idag mellan Skandinavien/kontinenten och USAs östkust/Stora sjöarna. Lasten består främst av skogsprodukter. Gorthon Lines har specialiserat sig på transport av förädlade skogsprodukter.
Ett tag såg det ut som om Gorthon skulle tas över helt av det stora norska norska linjerederiet Leif Høegh, som var huvudägare i rederiet. Men i juni 2001 förvärvade B&N en aktiepost som motsvarade 32,9 procent av kapitalet och 39,0 procent av rösterna i Gorthon.
När de två rederierna nu slås ihop bedöms de vara lika mycket värda. Fusionen genomförs genom att Gorthon Lines uppgår i B&N Nordsjöfrakt. Aktier i Gorthon Lines byts mot aktier i B&N. För varje A-aktie i Gorthon Lines erhålls en ny A-aktie i B&N och för varje B-aktie i Gorthon Lines erhålls en ny B-aktie i B&N.

Annons
Annons
Annons