Annons

”Funktionshindrade bör få skydd i lagen”

Att blogga nedsättande om människor med en viss hudfärg eller sexuell läggning är inte tillåtet enligt brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det är fritt fram att uttala missaktning om en viss funktionsnedsättning. Det blir signalen när likhet inför lagen inte gäller brottet hets mot folkgrupp, skriver Stig Nyman och Sven-Erik Alhem.

Uppdaterad
Publicerad

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Funktionsnedsättning är alltså en särskild diskrimineringsgrund, precis som de andra. Men medan de flesta andra diskrimineringsgrunder också finns med i brottsbalkens paragraf om hets mot folkgrupp, omfattas inte funktionsnedsättning.

I december förväntas en statlig utredning presentera förslag om att transpersoner ska omfattas av tryckfrihetsförordningens, yttrandefrihetsgrundlagens och brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp samt brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering och i fråga om förutsättningarna för allmänt åtal för förolämpning och förtal.

Stig Nyman och Sven-Erik Alhem

Foto: Christin Philipson, Pressbild Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons