X
Annons
X

Funktionshindrad bakbunden - i 25 år

Den gravt funktionshindrade mannen på ett LSS-boende i Malmö rev sig själv i ansiktet när han blev upprörd.

Därför har han i 25 år hållits bakbunden med en strumpa stora delar av dygnet.

Nu riktar Socialstyrelsen allvarlig kritik mot den ansvariga stadsdelsfullmäktige i Malmö.

Det var en vårdare på boendet i en stadsdel i Malmö som anmälde behandlingen av mannen till Länsstyrelsen i Skåne.
Vårdaren beskrev hur en vuxen, gravt funktionsnedsatt man varje dag fick sina armar bundna bakom ryggen genom att tröjärmarna bands samman med en strumpa bakom ryggen.

Detta eftersom mannen har ett självdestruktivt beteende och rev sig själv i ansiktet när han blev upprörd. Mannen hölls bunden dag som natt, förutom när han duschade, åt eller vid verksamhet när han hade personal vid sin sida.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X