Annons

Fullversion/Avskaffa facketTramsigt av Erik Moberg

De som försvarar kollektivavtal anses stå på de svagas sida. Inget kan vara felaktigare. Den solidaritet Göran Persson, Hans Karlsson och Wanja Lundby-Wedin ger uttryck är bara tomma ord, skrev statsvetaren Erik Moberg på SvD Brännpunkt den 11 april. Mobergs ståndpunkt är extrem och drabbar de allra svagaste, replikerar här Wanja Lundby-Wedin.

Publicerad

Statsvetaren Erik Moberg återkommer än en gång med ett inlägg kring den svenska kollektivavtalsmodellen. Han vill helt enkelt avskaffa kollektivavtalen och i praktiken avskaffa fackföreningarna. Det är en extrem ståndpunkt, till och med i mer nyliberala kretsar till vilket hans inlägg bör sorteras.

Det Moberg alltså pläderar för är att förbjuda fyra miljoner svenskars rätt att sluta sig samman i fackföreningar för att träffa gemensamma avtal. Medlingsinstitutet bedömer att täckningsgraden för kollektivavtalen omfattar 3,5 miljoner anställda. Dessa vill alltså Moberg riva upp och ersätta med individuella avtal.

Annons
Annons
Annons