Annons
X
Annons
X

Fullversion/Avskaffa facketTramsigt av Erik Moberg

De som försvarar kollektivavtal anses stå på de svagas sida. Inget kan vara felaktigare. Den solidaritet Göran Persson, Hans Karlsson och Wanja Lundby-Wedin ger uttryck är bara tomma ord, skrev statsvetaren Erik Moberg på SvD Brännpunkt den 11 april. Mobergs ståndpunkt är extrem och drabbar de allra svagaste, replikerar här Wanja Lundby-Wedin.

Statsvetaren Erik Moberg återkommer än en gång med ett inlägg kring den svenska kollektivavtalsmodellen. Han vill helt enkelt avskaffa kollektivavtalen och i praktiken avskaffa fackföreningarna. Det är en extrem ståndpunkt, till och med i mer nyliberala kretsar till vilket hans inlägg bör sorteras.

Det Moberg alltså pläderar för är att förbjuda fyra miljoner svenskars rätt att sluta sig samman i fackföreningar för att träffa gemensamma avtal. Medlingsinstitutet bedömer att täckningsgraden för kollektivavtalen omfattar 3,5 miljoner anställda. Dessa vill alltså Moberg riva upp och ersätta med individuella avtal.

”De stora svenska samhällsproblemen har i betydande utsträckning sin grund i kollektivavtalsinstitutet”, skriver Moberg. Med en fri lönebildning skulle arbetslöshet, ohälsa social misär och kriminalitet lösas, hävdar han vidare. Om alla bara får klara sig själva så blir allt bra, är Mobergs enkla medicin.

Annons
X

Det är naturligtvis trams. Mobergs inlägg strider mot all tillgänglig statistik kring välfärd, ekonomisk utjämning och sysselsättning där Sverige med stöd av den svenska modellen intar en tätposition i Europa och världen. Hans åsikter strider också mot en hel serie av rättsprinciper. Föreningsrätten och förhandlingsgrätten skyddas av Sveriges grundlag och av ILO-konventioner, för att bara nämna två exempel. Det är uppenbart att den typ av nyliberalt teoretiserande som Moberg gör sig skyldig till befinner sig långt från verkligheten.

Varför skriver inte Moberg rakt ut att han vill sänka lönerna för Sveriges löntagare? Man naturligtvis bara spekulera om det varför han inte gör det, men helt klart är att det skulle möta väldigt starka reaktioner från våra medlemmar. Om kollektivavtalen hotas är medlemmarna beredda att ta strid. Det visar bland annat exemplet Waxholm.

Det finns två sätt att pressa ned lönerna för de svagaste på arbetsmarknaden. Det ena sättet är att släppa lönebildningen fri och öppna upp för att spela ut löntagarna mot varandra. Det kan man kalla den Mobergska modellen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den andra, Reinfeldtska modellen, är sänka ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen för att pressa ner lägstlönerna. Båda vägarna leder Sverige in i en återvändsgränd och kommer att leda till ökade klyftor och sociala spänningar i hela det svenska samhället.

  De svenska kollektivavtalen har fungerat bra i decennier. Det har gett löntagare och företagare stabilitet och i hög grad bidragit till Sveriges utveckling. Det kommer vare sig högerkrafter inom eller utanför moderaterna att kunna ändra. Därtill är det folkliga stödet för starkt.

  Wanja Lundby- Wedin
  LOs ordförande

  Erland Olauson
  LOs avtalssekreterare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X