Annons

”Osakliga motiv stoppar åldersbedömning”

Det krävs samarbete mellan myndig­heter och institutioner kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Just nu tycks var och en dra åt sitt håll, och därmed riskeras rättssäkerheten för ungdomarna och tilltron till hela systemet. Det skriver rättsodontologen Håkan Mörnstad.

Under strecket
Publicerad

Ett flyktingboende för ensamkommande barn.

Foto: Malin Hoelstad

Håkan Mörnstad

Foto: Privat

Ett flyktingboende för ensamkommande barn.

Foto: Malin Hoelstad
Ett flyktingboende för ensamkommande barn.
Ett flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Malin Hoelstad

Under våren ändrade Migrations­verket regelverket kring ålders­bedömning av ensamkommande flyktingbarn. Man slutade då att medicinskt bedöma åldern vid ankoms­ten, då man inte lyckades kontraktera företag att arbeta enligt uppsatt regelverk. Därefter har man kapitulerat på grund av motstånd från den medicinska professionen, vars motiv bygger på både okunnighet och naivitet.

Annons
Annons
Annons