X
Annons
X

P J Anders Linder: Fukuyama får oss att börja tänka

Starka hypoteser ger de intressantaste resultaten. Den dag då läraren i vetenskapsteori nådde fram till denna insikt satt studenten Francis Fukuyama knappast och drömde. Tvärtom måste han ha antecknat så att pennan glödde. För när han så småningom publicerade sin första bok, "Historiens slut och Den sista människan" (1992), blev hypotesen han formulerade en av de mest kraftfulla som över huvud taget tänkas kan: att den politiska historien är ett avslutat kapitel och att ingen lära med allmängiltiga anspråk någonsin framgångsrikt kommer att utmana den demokratiska kapitalismen. Kort sagt, att historien är slut. Att lansera en magnifikare tanke än så i sin bok nummer två är förstås knappast görligt, men för all del, även i Trust (The Free Press, 1995) tar Fukuyama ut svängarna. "Som denna bok kommer att visa, är en av de viktigaste lärdomar vi kan dra av en undersökning av det ekonomiska livet att ett lands välfärd, liksom dess förmåga att konkurrera, bestäms av ett enda, allt genomsyrande kulturellt karakteristikum: samhällets nivå av tillit."

Ämnesvalet är logiskt. Efter att ha utropat den demokratiska kapitalismen till slutgiltig segrare är det dags att gå vidare och undersöka varför vissa kapitalismer blir mer framgångsrika än andra, och idén att det är tilliten som är det centrala är både kontroversiell och intressant. Med "tillit" avser Fukuyama ett samhälles allmänna nivå av förtroende visavi okända, benägenheten att tro folk om i huvudsak gott och göra affärer och ingå olika sorters överenskommelser även med dem som man inte är släkt med eller känner personligen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X