X
Annons
X

Fuktig luft oväntad orsak till sömnlöshet

Fuktig inomhusluft kan ge sömnbesvär, visar en stor internationell undersökning om sambandet mellan boendemiljö och sömnproblem.

Att dålig inomhusluft kan ge luftvägsbesvär är väl dokumenterat. Men väldigt lite är känt om sambandet mellan sömnstörningar och dålig luft i bostaden.
Syftet med studien var att ta reda på om det finns en koppling mellan fuktig inomhusluft och insomnia, det vill säga svårigheter att somna in och upprepade uppvaknanden.
16 000 personer i Sverige, Danmark, Norge, Island och Estland deltog i en enkät där de fick svara på frågor som rörde deras sömn, vilket gör studien till världens hittills största undersökning i sitt slag. De tillfrågade fick besvara frågor om sin sömn och om det fanns tydliga tecken på fuktskador i bostaden. Knappt 3 000 av dem uppgav att de hade något slags fuktskada i hemmet, till exempel mögel, bubblor under plastmattor eller missfärgning orsakad av fukt i parkettgolvet.

Cirka 30 procent av dem som hade fuktskador hemma hade också sömnsvårigheter, vilket var sex procentenheter fler än dem som inte hade fuktskador hemma. Av de personer som svarade att de hade fuktskador i golvet
uppgav nära 40 procent att de hade någon form av sömnbesvär.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X