X
Annons
X

Frys inte förnyelsen av Socialdemokraterna

Thomas Östros petas ur Socialdemokraternas partitopp, i vad som beskrivs som en ren utrensning av personer med högerstämpel. Förnyelsen av politiken ser tyvärr ut att frysas.

Mona Sahlins sista stora tal, vid det socialdemokratiska förtroenderådet den 4 december, var som en islossning. Hon pekade ut en lång rad områden där partiet behövde tänka nytt.

Fastighets- och förmögenhetsskatterna kommer inte att gå att återinföra. Alliansens skattesänkningar på arbetsinkomster har varit rimliga, och Socialdemokraterna bör göra dem till sina. Ersättningssystemen i välfärden måste ha bortre parenteser om de ska kunna vara generösa. Socialdemokraterna har haft för stort fokus på jämlikhet och inte brytt sig tillräckligt om utveckling och tillväxt. Etcetera.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X