Frys inte förnyelsen av Socialdemokraterna

Thomas Östros petas ur Socialdemokraternas partitopp, i vad som beskrivs som en ren utrensning av personer med högerstämpel. Förnyelsen av politiken ser tyvärr ut att frysas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mona Sahlins sista stora tal, vid det socialdemokratiska förtroenderådet den 4 december, var som en islossning. Hon pekade ut en lång rad områden där partiet behövde tänka nytt.

Fastighets- och förmögenhetsskatterna kommer inte att gå att återinföra. Alliansens skattesänkningar på arbetsinkomster har varit rimliga, och Socialdemokraterna bör göra dem till sina. Ersättningssystemen i välfärden måste ha bortre parenteser om de ska kunna vara generösa. Socialdemokraterna har haft för stort fokus på jämlikhet och inte brytt sig tillräckligt om utveckling och tillväxt. Etcetera.

Annons
Annons
Annons