Frustrationen bland oss forskare är stor

Frustrationen och misstron bland oss forskare, som ägnar kvällar och helger åt att söka anslag, är stor efter granskningen av SSF. För att återupprätta förtroendet för SSF krävs nu tre snabba åtgärder, skriver Mattias Öberg, docent vid Karolinska institutet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har ett mycket viktigt uppdrag: att förvalta och fördela några av de miljarder som svenska företag beskattats på. Medlen ska användas för att stödja medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig forskning av ”högsta möjliga kvalitet”, men forskningen ska också på ett konkret sätt kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt. Varje år delas drygt 500 miljoner kronor ut bland annat som stöd till unga forskningsledare som har nya innovativa idéer när det gäller framtidens energisystem, informationsteknik och läkemedel. Kort sagt: de personer som kommer att ta fram den kunskap som vi behöver för att klara framtidens utmaningar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons