Annons

Fruimporten är en skamfläck

UTSATT GRUPP Människohandel är oacceptabelt i en demokrati. ”Importerade” kvinnors mänskliga rättigheter måste nu upp på den politiska agendan. Länsstyrelserna bör få uppdrag och medel för att ­hjälpa offren, skriver Eva Eriksson, landshövding i Värmland där fru­import är ett växande problem.

Under strecket
Publicerad

ruimport är ett globalt fenomen. Vid en sökning på ”post-order wife” på internet fås över 45 miljoner träffar. Företeelsen omfattar människor som söker kärlek men det är ingen tvekan om att den också rymmer människor med ont uppsåt. De onda elementen, såsom organiserad brottslighet och människohandel, är världsomspännande problem som behöver bekämpas på såväl global nivå som nationell och regional nivå.

Vi kan inte blunda för att antalet kvinnor som kommer till Sverige på anknytning till en svensk man och utsätts för förnedring ökar. Frågan om hur dessa kvinnors mänskliga rättigheter bevakas måste upp på den politiska agendan. Kvinnorna är ofta mycket isolerade och flerdubbelt utsatta genom att de inte kan språket, saknar nätverk, blir utsatta för våld och har små chanser att få permanent uppehållstillstånd om förhållandet upphör inom två år.

Annons
Annons
Annons