Annons

Frivillighet som inte passar in

Publicerad

Varje år genomför Röda Korsets Första Hjälpen Grupper cirka 2 500 uppdrag. Frivilliga satsar cirka 100 000 timmar av sin fritid varje år. Det är ett exempel på frivilligorganisationernas betydelse när olyckan, stormen eller katastrofen inträffar.

Trots att man arbetar med olycksfallsberedskap utan vare sig läkemedel eller medicinska hjälpmedel (bara ”medmänsklighet och förbandslåda”), har Socialstyrelsen slagit fast att legitimerad medicinsk personal ska betraktas som yrkesutövande även på sin fritid.

Annons
Annons
Annons
Annons