Annons
X
Annons
X
Kultur
Kommentar

Kaj Schueler: Fristående bokhandlar gynnar utbudet

Det händer mycket nu. Omstruktureringen av bokhandeln – en bransch med lönsamhetsproblem – leder till allt färre och större aktörer. Varje gång det sker motiveras det med att en orolig marknad kräver kostnadseffektiva insatser. Självfallet inte ett ord om eventuell nedläggning av butiker, personalbesparingar och likriktning av sortimentet, en risk som alltför enkelt döljs under de förbättrade förutsättningarna att nå större lönsamhet.

I onsdags blev det klart att de två stora bokhandelskedjorna, Akademibokhandeln (ägare: KF Media) och Bokia (ägare: Natur och Kultur och Killbergs bokhandel), slås ihop till nytt gemensamt bolag. Det kommer att dominera den fysiska bokhandeln, ungefär som SF Bio nu gör.

Akademibokhandeln kommer att äga 65 procent i bolaget och Bokias nuvarande ägare 35 procent. Förhandlingarna är inte slutförda men företagen har skrivit en avsiktsförklaring, Konkurrensverket ska granska affären.

Annons
X

De ansvariga framhåller möjligheterna till synergieffekter, men säger ingenting om de problem som brukar uppstå när olika företagskulturer skall gjutas samman till en. Akademibokhandeln är till exempel ett av KF Media helägt bolag, medan Bokia både har helägda butiker och en franchiserörelse. Men håller det i längden? Många är exemplen på att den fortsatta överlevnaden i stora företag ändrar förutsättningarna för verksamheten.

Det har under en tid ryktats om denna sammanslagning, vilket möjligen förklarar varför just Bonniers köpte Pocketshop. Kampen om dominans på bokmarknaden har blivit tuffare sedan de stora förlagen lagt under sig verksamheten från förlag till bokhandel. Med det nya bolaget utkristalliserar sig två allt tydligare maktcentrum, KF Media och Bonniers. Konkurrensen dem emellan hårdnar.

Ingen tvivlar på att det krävs stora insatser för att rädda och främja den fysiska bokhandeln. Kortsiktigt kan stora satsningar gynna överlevnaden, men långsiktigt kan det gå mycket illa. Vi har sett det i vår omvärld – USA – där kedjorna effektivt tagit död på den fristående bokhandeln innan de själva fått problem och stängt butiker.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I Sverige har det litterära utbudet gynnats av oberoende förlag och mindre fristående boklådor vid sidan av de stora företagen. Branschen borde nu bättre ta ansvar för att främja den fristående bokhandeln.

  Men även näringsminister Annie Lööf, som värnar om småföretagen, och utbildningsminister Jan Björklund, som kämpar för bildning, borde fundera över vad det innebär att det blir allt färre fristående bokhandlar i landet.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X