Aktieanalys

Björn Rydell:Frisq: Hälsosamma tillväxtmöjligheter

Frisq utvecklar digitala verktyg för att förenkla administrationen och processerna kring vårdkedjan. Efterfrågan är stor och potentialen kittlande. Bolaget är nu på väg in i kommersialiseringsfas. Har bolaget vad som krävs för att lyckas?

Under strecket
Publicerad

Frisq utvecklar digitala lösningar för att förbättra och effektivisera patientflödena inom vården. Verktygen används för kommunikation mellan olika aktörer i vårdkedjan direkt i mobilen, läsplattan eller via datorn.

Annons

Frisq (18 kr) utvecklar digitala verktyg anpassade för kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Syftet är att lösningarna skall fungera som stöd för vårdpersonal samtidigt som patienterna själva ges möjlighet att bli mer engagerade i sin egen vård. Tjänsten är således ett verktyg för vårdpersonal att planera, koordinera och följa upp behandlingen.

Via tjänster anpassade för mobiltelefon och läsplatta får patienten samlad information om pågående behandling, läkemedel samt vårdhistorik.

Annons
Annons
Annons