Annons

”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön”

Mjuka värden som studiero, stimulans och utmaningar får högre betyg av elever i friskolor jämfört med elever i kommunala skolor, visar en ny analys. Rapporten ger stöd till dem som menar att man inte bör basera politik på Välfärdsutredningen, skriver forskaren Gabriel Heller-Sahlgren.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den kanske hetaste frågan i den utbildningspolitiska debatten de senaste åren har gällt friskolors prestationer, framför allt bland vinstdrivande aktörer. Denna debatt är inte ny utan har kommit och gått sedan skolvalsreformerna drevs igenom i början på 1990-talet; det relativa politiska samförstånd som rådde kring dessa frågor under mitten på 2000-talet har på senare år återigen övergått i stark polarisering.

Vissa friskolekritiker påstår att marknadsorienterade aktörer tummar på den kunskapsmässiga kvaliteten – medan andra menar att de offrar mjukare värden som påstås vara svårare att mäta, såsom elevernas välmående och mer generellt kvaliteten på skolmiljön. Eftersom skolans mål omfattar mer än bara resultat i enskilda kunskapskontroller är det senare ett viktigt perspektiv i debatten som ofta kommer i skymundan.

Annons
Annons
Annons