”Friskolorna får för mycket betalt”

Johanna Jaara Åstrand.
Johanna Jaara Åstrand. Foto: Anders Wiklund/TT

Kloka politiker måste inse att dagens modell bygger på felaktiga premisser. Skolpengen är individuell samtidigt som undervisning sker i grupp. Den här gynnar bara de vinstmaximerande friskolorna, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Dagens modell med skolpeng är en bakvänd metod för skolfinansiering. Undervisning i grupp finansieras individuellt med en ersättning per elev. Det kan bara bli fel och leda till över- och underkompensation beroende på undervisningsgruppens storlek. I praktiken har politikerna skapat ett system som ger upphov till oskäliga vinster för friskolorna och en mer ojämlik skola.

Det är egentligen väldigt enkelt att förstå: tryck in ett par elever till i klassrummet och gör stora överskott – lönsamt för företaget men ett slöseri för samhället!

Annons
Annons
Annons