Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Friskolor öppnar dörr till styrelserum

Skolfrågan fortsätter att dominera dagordningen i debatten. I synnerhet friskolorna. Men en sak vi inte pratar om är friskoleföretagens roll som karriärväg för framför allt kvinnor. I dag är det möjligt för läraren att gå från klassrummet och hela vägen till styrelserummet. Tack vare just friskoleföretagen.

Störst skillnad gör det för kvinnor, som utgör 64 procent av alla lärare. De är fast i ett yrke med låg ingångslön, kass löneutveckling och kollektivavtal som gör det omöjligt att som individ påverka lönen, oavsett hur bra de är. Förutom rektorsrollen har de tidigare haft närmast obefintliga möjligheter att göra en traditionell karriär med personal- och resultatansvar.

Visst kan lärare i någon teknisk mening, efter att ha blivit rektor, gå vidare till att bli kommunal tjänsteman. En rektor kan till exempel bli grundskolechef eller gymnasiechef och därefter utbildningsdirektör. Men tjänsterna är få och steget från kommunhuset till det privata näringslivet är stort. Förstelärare är i sig en mycket bra reform och belönar just duktiga lärare. Men det är till för dem som fortfarande vill undervisa. Det är inget alternativ för dem som vill arbeta med utbildning men inte stå i ett klassrum längre. För dem med längtan efter en chefskarriär har dörren hittills varit stängd.

Annons
X

Över 55 000 personer arbetar idag i friskolor. Av friskolorna är 69 procent aktiebolag. Speciellt för dem som arbetar i ett lite större företag, finns goda möjligheter att göra traditionell karriär. Jag har nyligen arbetat på ett friskoleföretag och lärt känna de kvinnor som började som lärare och nu är höga chefer i företaget.

Kunskapsskolan har till exempel 900 medarbetare, Engelska skolan 1 700 och AcadeMedia 9 300. Här finns gott om personer som nu arbetar som regionchef, kvalitetsansvarig eller verksamhetschef. De är alla chefer med resultatansvar och upp till flera hundra medarbetare under sig, samt har en lön de själva har förhandlat.

I landets största kommun Stockholm finns det endast 15 högre tjänster som rektorer kan göra karriär genom. Så frågan är om inte AcadeMedia ensamt, med sina 350 enheter över hela landet, erbjuder fler karriärmöjligheter för lärare än alla Sveriges kommuner tillsammans?

Med många års erfarenhet av att vara chef i ett privat företag kommer dessa personer sedan kunna få höga chefspositioner på andra företag om de vill. För kriteriet för sådana jobb är just chefserfarenhet med personal- och resultatansvar, inte examen eller vad du gjorde dina första år på arbetsmarknaden.

Dessutom är gedigen chefserfarenhet, helst i koncernledning för ett börsnoterat bolag, en förutsättning för att senare kunna komma i fråga för en styrelsepost. Det diskuteras ofta, och alltid i högt tonläge, om bristen på kvinnor i styrelserummen. För de kvinnor som hittills varit hänvisade till evigt liv i offentlig sektor, har nu friskoleföretagen både öppnat dörren och visat vägen dit.

Rebecca Weidmo Uvell är egen företagare inom kommunikation och fri debattör.

rebecca.uvell@gmail.com

Rebecca Weidmo Uvell

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X