Annons

Friskolor behöver granskas bättre

När det gäller de fristående skolorna vilar hela ansvaret för tillsyn på Skol­inspektionen. Men för att bättre upptäcka brister behövs rätt verktyg och rätt resurser, skriver Ann-Marie Begler och Marie-Hélène Ahnborg, Skolinspektionen.

Under strecket
Publicerad

Skolinspektionen utreder för tillfället vad som verkar vara allvarliga brister i ett antal fristående skolor, bland dessa de i medierna uppmärksammade Edicon-skolorna. Ett annat exempel är Internationella skolan för rättvisa och fred där Skolinspektionen i slutet av förra året fattade beslut om att dra in tillståndet. Beslutet är överklagat och ligger nu i förvaltningsrätten.

Utredningarna rör flera brister, i Edicons fall, till exempel frågor om lämpligheten hos och vilket inflytande ledande personer har i skolan. I en annan aktuell skolkoncern är ekonomin körd i botten vilket riskerar gå ut över kvaliteten i undervisningen. Flera beslut kommer inom kort. I ytterligare ett annat fall fokuserar utredningen på skolans värdegrund och om den kan garantera en trygg miljö för alla elever.

Annons
Annons
Annons