Friskolekommittén klar

Friskolekommitténs flera gånger uppskjutna betänkande är nu färdigt och överlämnas till utbildningsminister Jan Björklund på tisdag i nästa vecka. Några nyheter sedan den breda överenskommelsen presenterades i maj har inte tillkommit, säger ordförande Lars Leijonborg till TT.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Vad som tillkommit är de särskilda yttrandena och två reservationer. Socialdemokraterna skriver i ett yttrande att de vill att kommunerna ska ha ett avgörande inflytande vid etablering av nya friskolor, något de borgerliga kallar för ett kommunalt veto. S och MP skriver också i ett gemensamt yttrande att de redan nu vill ta ställning för en syftesparagraf, vilket kommittén enats om att utreda.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står inte bakom majoritetsförslaget i kommittén utan har skrivit varsin reservation.

Annons
Annons
Annons