Annons

Friska tvingas till fortsatt vård i psykiatrin

I Sverige är det en officiell hemlighet att friska människor tvångsvårdas i psykiatrin. När den offentliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”presenterades nyligen förväntade vi oss förslag på lösningar på denna rättsskandal. Av detta blev intet. Utredningens förslag innebär istället försämringar i rättssäkerheten för dessa patientgrupper. Det skriver Dennis Aberos och Per Sternbeck, RFHL.

Under strecket
Publicerad

1977 antogs Hawaaiideklarationen av World Psychiatric Associations generalförsamling. Även Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)anslöt sig. Den centrala formuleringen i Hawaiideklarationen är att psykiatern inte får medverka i tvångsmässig vård av personer som inte är psykiskt sjuka. Deklarationen skall ses som en reaktion mot diktaturen Sovjetunionens ovana att spärra in regimkritiker på mentalsjukhus. Trots att SPF skrev under deklarationen vårdas idag friska människor under tvång i den svenska psykiatrin av svenska psykiatrer.

Detta är inte på något vis en hemlighet eller betraktas ens som ett problem av de som är inblandade i hanteringen. Utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”som presenterades i början av mars hänvisar till Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister årsbok 2013. I årsboken framgår att 11 procent av patienterna som vårdas i rättspsykiatrisk slutenvård anses vara färdiga för öppenvård. Hela 77 patienter av samtliga 694 LRV-patienter hålls inlåsta på slutna avdelningar i den svenska rättspsykiatrin trots att de inte behöver slutenvård!

Annons
Annons
Annons