X
Annons
X
Krönika

Rolf Gustavsson: Fripassagerarna bakom EU:s kris

Under årens lopp har jag ganska många gånger mött frågor om Sveriges hållning till Europa. Senast häromveckan var en hög europeisk politiker djupt förbryllad över de svenska självmotsägelserna. Hur förklarar man att Sverige vill tillhöra Europas inre kärna och i praktiken i avgörande frågor ändå ställer sig vid sidan av? Att samtidigt vilja vara innanför och stå utanför – det går väl inte ihop?

Tja. Hur förklarar man det? En gång i tiden brukade jag ge en historisk förklaring med hänvisning till den lysande avhandling som Mikael af Malmborg lagt fram (Den ståndaktiga nationalstaten). I den beskrivs Sveriges kluvna hållning till den europeiska integrationen genom att frilägga ett mönster som alltjämt är relevant. Det kan sammanfattas i en enda mening. Från början är Sverige alltid emot allt, men efterhand sker en motvillig anpassning. Trots den ursprungliga tveksamheten brukar så Sverige uppträda föredömligt disciplinerat. Sålunda följer Sverige konvergenskraven i EMU bättre än de flesta euroländer.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X