Elise Karlsson:Frihetslängtan tog EM Forster till Indien

I livet liksom i böckerna var det odlandet av personliga relationer på lika villkor och utan fördomar som intresserade EM Forster. Det fick honom också att söka sig bort från det borgerliga livet i England till Indien, men komplikationerna kom han inte undan.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

I BLM nummer 9 från 1953 finns en notis om en nyligen utkommen bok av EM Forster. Den oansenliga texten skulle knappast fånga ens uppmärksamhet om det inte vore för att den illustreras av ett fotografi föreställande Forster i traditionell hinduisk klädedräkt, med bildtexten ”Porträtt av författaren som maharadjans privatsekreterare”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons