Annons

Elise Karlsson:Frihetslängtan tog EM Forster till Indien

I livet liksom i böckerna var det odlandet av personliga relationer på lika villkor och utan fördomar som intresserade EM Forster. Det fick honom också att söka sig bort från det borgerliga livet i England till Indien, men komplikationerna kom han inte undan.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I BLM nummer 9 från 1953 finns en notis om en nyligen utkommen bok av EM Forster. Den oansenliga texten skulle knappast fånga ens uppmärksamhet om det inte vore för att den illustreras av ett fotografi föreställande Forster i traditionell hinduisk klädedräkt, med bildtexten ”Porträtt av författaren som maharadjans privatsekreterare”.

Boken som uppmärksammas, ”The hill of Devi”, är inte något av Forsters större verk. Det är ett slags reseskildring, där han med skarp blick men mild ton återskapar det halvår som han 1921 tillbringade som just privatsekreterare åt den lilla delstaten Dewas ena maharadja.

Annons
Annons
Annons