Annons

Tove Lifvendahl:Friheten på tydlig tillbakagång i Europa

Vladimir Putin och Viktor Orban på en gemensam presskonferens i Budapest, februari 2017. Bär båda ansvar för att de medborgerliga friheterna är på tillbakagång i Europa.
Vladimir Putin och Viktor Orban på en gemensam presskonferens i Budapest, februari 2017. Bär båda ansvar för att de medborgerliga friheterna är på tillbakagång i Europa. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT
Under strecket
Publicerad

Rankningar av olika slag ger perspektiv. De ger ofta en översiktlig ögonblicksbild av hur olika mätbara enheter förhåller sig till varandra. Exempelvis hur kommuner står sig mot varandra när det gäller företagsklimat, eller hur olika landsting presterar när det gäller väntetider till vården. Men också av hur olika länder sköter det där med medborgerliga friheter, som utgör fundament i demokratiska samhällen.

Den amerikanska organisationen Freedom House presenterar återkommande index över friheten i världens länder, i syfte att bidra till spridandet av politisk frihet och demokrati. Nyligen presenterades deras index för 2018. Indexet bygger på en rad uppgifter indelade i civila och politiska friheter. Dessa har i sin tur olika underkategorier som poängsätts. De politiska friheterna handlar om valprocesser, politisk pluralism och deltagande, och styrets funktion. De civila friheterna som mäts är yttrandefrihet, organisationsfrihet, rättsstatlighet och individuella friheter.

Annons
Annons
Annons