Annons

Friheten har blivit självklar för oss

Under strecket
Publicerad

De borgerliga partiernas utgångspunkt är sedan en tid att trygghetsfrågor är viktigare för väljarkåren än frihetsfrågor. Tanken är att man inte man vinner val i svensk politik genom löften om ökad frihet, utan genom att vara trovärdig i trygghetsfrågor. Så långt är det rätt.

Frihet har varit en självklar aspekt av svensk historia och samhällsliv sedan länge. En fri bondeklass har varit representerad i riksdagen redan från 1500-talet. Tryckfrihetsförordningen tillkom under 1700-talet. Tidig kvinnlig frigörelse och lika rättigheter för alla medborgare och tidig religions-, organisations- och näringsfrihet har inneburit att friheten varit en självklar del av samhällets väv.

Annons
Annons
Annons