X
Annons
X

Friheten har blivit självklar för oss

De borgerliga partiernas utgångspunkt är sedan en tid att trygghetsfrågor är viktigare för väljarkåren än frihetsfrågor. Tanken är att man inte man vinner val i svensk politik genom löften om ökad frihet, utan genom att vara trovärdig i trygghetsfrågor. Så långt är det rätt.

Frihet har varit en självklar aspekt av svensk historia och samhällsliv sedan länge. En fri bondeklass har varit representerad i riksdagen redan från 1500-talet. Tryckfrihetsförordningen tillkom under 1700-talet. Tidig kvinnlig frigörelse och lika rättigheter för alla medborgare och tidig religions-, organisations- och näringsfrihet har inneburit att friheten varit en självklar del av samhällets väv.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X