Frihandelsavtalet med USA kan gynna svenska företag

Potentialen för det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP) – som avtalet officiellt kallas – är enormt. Men för att stärka svenska intressen och värna om svenska värderingar under förhandlingarna fodras en aktiv roll från både svenska myndigheter och företag, skriver Erik Brattberg och Gustaf-Willhelm Hellstedt.

Under strecket
Publicerad
Foto: MICHAEL SOHN/AP
Annons

Kommande vecka gästas Stockholm av USA:s president Barack Obama. En av de främsta anledningarna till besöket anses vara Sveriges roll i de rådande förhandlingarna mellan EU och USA kring ett gemensamt frihandelsavtal. Vita huset ser nämligen Sverige som en viktig partner när det gäller att förmå andra europeiska länder att enas runt ett avtal. Men har Sverige insett detta? Har svenskt näringsliv förstått innebörden av TTIP? Skall Sverige dra nytta av ett avtal som detta måste även SME (små och medelstora företag) företagen engagera sig.

Potentialen för det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP) – som avtalet officiellt kallas – är enormt. Handeln mellan EU och USA utgör idag runt hälften av den globala ekonomin, fortfarande betydligt mer än handeln med Kina. Om tullar och andra handelshinder mellan EU och USA avlägsnas så skulle ett ökat handelsutbyte samt betydligt friare kapital- och innovationsflöden över atlanten kunna möjliggöras. Dessutom så skulle gemensamma ramverk och standarder underlätta för euroepiska och amerikanska företags möjlighet att verka och sälja sina produkter på respektive sida av atlanten. Men allt beror på vad som kommer att ingå i avtalet eller snarare vilka blir undantagen.

Annons
Annons
Annons