Annons
X
Annons
X

Frihandel utan villkor hotar folkhälsan

Klordoppad amerikansk kyckling har blivit ett slagträ i debatten om frihandel. Svenska liberala ledare framför att det skulle vara ett hinder mot fri handel och anklagar debattörer för protektionism. Men en öppen och fri handel betyder inte en fri marknad av sjukdomar och resistenta bakterier, skriver sju veterinärer.

BRÄNNPUNKT | DJURHÄLSA

Inför EU-valet måste nu alla politiker ta sitt ansvar, det gäller inte minst de liberala krafterna som förespråkar fri handel till varje pris.
Pia Gustafsson, Stina Roupé, Claes Nydahl, Anna Birgersson, Tomasz Dzieciolowski, Magnus Algotsson, Eva Berndtson

Klordoppade kycklingar från USA och djur som får så mycket antibiotika i fodret så att bakterierna utvecklar en livsfarlig resistens. Det är vad som väntar oss i Sverige, om frihandelsavtalet mellan Sverige och USA blir verklighet utan några villkor kring hur antibiotika ska användas i produktion. Inför EU-valet måste nu alla politiker ta sitt ansvar, det gäller inte minst de liberala krafterna som förespråkar fri handel till varje pris. Det priset har vi inom svensk sjukvård och djuromsorg inte råd att betala. Konsekvenserna skulle bli helt förödande.

Att proppa kycklingarna fulla med antibiotika i förebyggande syfte och sedan doppa dem i ett kemiskt reningsbad för att bli av med bakterier är vardag i USA. I Sverige är det helt otänkbart. Den svenska modellen bygger på förebyggande djurhälsovård och friska djur. I Sverige behandlades endast 0,1 procent kycklingflockar med antibiotika under 2013. I USA är tillväxtantibiotika fortfarande tillåtet och ges systematiskt i djuruppfödningen, något som Sverige förbjöd redan år 1984.

Annons
X

Många EU-länder har också en betydligt högre antibiotikaförbrukning än vi har i Sverige – exempelvis använder Tyskland 16 gånger mer antibiotika och Cypern hela 30 gånger mer inom sin djuruppfödning. Detta har också lett till en farlig resistensutveckling i dessa länder med sjukdomar som inte går att behandla och i värsta fall lett till dödsfall. Dit vill vi inte. Och det är nu våra svenska politiker, både nationella och i EU-parlamentet, måste sätta ned foten.

**Exemplet med **klordoppad amerikansk kyckling har blivit ett slagträ i debatten om frihandel. Svenska liberala ledare framför inför EU-valet att det skulle vara ett hinder mot fri handel och anklagar debattörer för protektionism. Men en öppen och fri handel betyder inte en fri marknad av sjukdomar och resistenta bakterier. Resistensutvecklingen inom stora delar av världen pekar på behovet av striktare restriktioner för import, även inom EU. Det behövs en noggrann kontroll i uppfödning och antibiotikaanvändning då problem med resistenta bakterier inte stoppas av några landsgränser.

Det ligger på allas ansvar, inte bara Sveriges, att uppvisa en modell som är hållbar, djuretisk och lönsam. Annars kommer alltid den lägsta, billigaste, nivån att vinna genom att göra avkall på god djurhälsa och smittskydd. Europaparlamentariker måste verka för och säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning i EU genom att införa regelverk som ska gälla och tillämpas inom hela unionen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Vi veterinärer **har till uppgift att bota och behandla djur samt arbeta förebyggande med god djurhälsovård. Vi arbetar också genom att utbilda och stötta lantbrukaren i god skötsel och smittskyddssäker uppfödning. Det är en självklarhet i Sverige, men tyvärr inte i många andra länder. Där bedrivs i stället praktik genom att sälja dyra läkemedel. Här skulle EU kunna verka för att ta bort inkomstbringande försäljning av läkemedel för att därmed minska incitamentet för onödig förbrukning och i stället fokusera på förebyggande smittskydd.

  Valet av mat i butik, på krogen eller i offentlig upphandling är en signal till bonden och branschen vilken väg som ska väljas och vad som i längden är hållbart för djur och människor. Att välkomna en undermålig, billigare produkt att välla in i landet vore förödande. Dels ekonomiskt för de svenska bönderna, dels då det är en tydlig fingervisning om att svenska politiker vill riskera svenskt smittskyddsarbete. Här har vi alla ett ansvar att visa vilken väg vi ska välja – även i en förhandling om frihandelsavtal med USA.

  PIA GUSTAFSSON

  chefsveterinär Svensk Fågel

  STINA ROUPÉ

  besättningsveterinär Bjärefågel, Knäred med flera

  CLAES NYDAHL

  besättningsveterinär

  ANNA BIRGERSSON

  chefsveterinär Blenta

  TOMASZ DZIECIOLOWSKI

  chefsveterinär Kronfågel

  MAGNUS ALGOTSSON

  chefsveterinär Guldfågeln

  EVA BERNDTSON

  chefsveterinär SweHatch och Aviagen Swechick

  Mer debatt om maten vi äter:

  Läs även

  Kan du tänka dig att äta mindre kött? svd.se Är det bra att skolor har köttfria dagar? svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X